Socialt ansvar
For en mere retfærdig økonomi

Hos Packartis er succes også at bidrage til bekæmpelsen af social uretfærdighed og beskytte samt styrke de svageste i vores samfund. Vores firma støtter RGZ Foundation (http://www.rgz-stiftung.ch/), , der ledsager spastisk lammede personer, og Swisslaos (http://www.swisslaos.ch/), et projekt hvis mål er at forbedre medicinske forsyninger til mødre og børn i Laos.

Packartis lægger stor vægt på sociale ansvar, dette prioriteres i selve virksomheden til at begynde med. Vi lægger særlig vægt på retfærdig beskæftigelsespolitik. Vores medarbejdere ansættes med transparente procedurer. Ansatte har regelmæssig adgang til videreuddannelse, hvilket tillader dem at vokse sammen med virksomheden. Klare mandater og intern kommunikation sikrer, at alle medarbejdere motiveres til at bidrage til Packartis’ succes.


Rådgivning og information

info@packartis.ch
+41 (0) 44 451 77 50