Jeres anvendelser
Grønsager & tofu

Packartis tilbyder innovative løsninger, der lever op til sunde grønsagsprodukters krav. For at bevare smagen og forhindre nedbrydningen af næringsstofferne efter varmebehandling, har vi udviklet folier med gasbarrierer, der forbliver intakte i meget lang tid. Skånsom kogning i vores folier ændrer ikke jeres produkts konsistens.

I har brug for at arbejde med pålideligt emballagemateriale. Vi har udviklet varmebestandige folier til både sterilisering og pasteurisering. Disse procedurer påvirker ikke jeres emballagedesign, takket være vores nyeste printteknologier. Emballering med jeres dybtrækker kan udføres uden vanskeligheder med brug af Packartis' folier – selv med et stort antal cyklusser.

Tofu, et stadigt mere populært produkt, emballeres ideelt med Packartis' folier. Marineret tofus konsistens og aroma bevares efter pasteurisering og sterilisering.

Vi arbejder vedvarende på at udvikle mere miljøvenlige emballager, så I kan imødekomme kundernes krav. Vi leverer endnu tyndere folier til grønsager og tofu og tilbyder jer muligheden for at bruge færre ikke-fornyelige råmaterialer.


Teknisk evaluering

Udfyld venligst vores tekniske evalueringsskema.
- Skema (.pdf)

Rådgivning og information

info@packartis.ch
+41 (0) 44 451 77 50